Cuối năm với Lê Cát Trọng Lý

tronglyLý không phải là ca sĩ.

Khách đến  không phải là khán giả và cũng không có ai là fan hâm mộ.

Tất cả như bạn bè, nghe hát và uống rượu vang nhẹ nhẹ