Bò xào rau tự chọn

Bò trộn rau tự chọn

Bò xào xả ớt

Bò nhúng dấm

Bò nhúng mẻ