Các loại khô

Cách chế biến được tùy chọn bởi Quý Khách!

Khô trộn với rau tự chọn  
Tôm khô xoài sống  
Khô cá lóc Nướng / chiên
Khô cá chỉ vàng Nướng / chiên mắm me
Khô cá sặc Nướng / chiên
Khô lù đù khìa  
Khô mực đặc biệt  
Khô cá đuối đặc biệt