Các loại cải

Cách chế biến được tùy chọn bởi Quý Khách!

Cải chua Ăn sống / xào / nấu canh
Cải bó xôi Ăn xào / nấu canh / lẩu
Cải bẹ xanh Ăn luộc / xào / nấu canh
Cải ngọt Ăn luộc / xào / nấu canh
Cải ngồng Ăn luộc / xào
Cải mầm Ăn sống / trộn
Cải thìa Ăn luộc / xào
Cải rổ Ăn luộc / xào
Cải thảo Ăn luộc / xào / nấu canh / lẩu
Bắp cải trắng / tím Ăn trộn / xào / nấu canh / lẩu