Các loại nấm

Cách chế biến được tùy chọn bởi Quý Khách!

Nấm kim châm Ăn xào / nấu canh
Nấm rơm Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm mỡ Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm linh chi Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm nhật Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm đùi gà Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm bào ngư Ăn xào / kho / nấu canh
Nấm đông cô tươi Ăn xào / kho / nấu canh