Các loại lẩu

Lẩu với rau tự chọn

Lẩu thác lác khổ qua / tần ô

Lẩu hải sản

Lẩu cá diêu hồng nấu măng chua

Lẩu hải sản chua cay

Lẩu xí quách

Lẩu cánh gà lá giang