Các loại cá
Cá lóc kho tộ  
Cá rô đồng kho tộ  
Cá bống kho tiêu  
Cá cơm kho tiêu  
Cá thác lác chiên  
Cá chẻm chiên giòn sốt chanh dây  
Cá điêu hồng chiên, xoài xanh  
Cá lưỡi trâu chiên, xoài xanh  
Cá trê chiên, xoài xanh  
Cá thu chiên sốt cà  
Cá lóc hấp bầu Món đặt trước
Cá lóc hấp hành Món đặt trước