Các loại đậu

Cách chế biến được tùy chọn bởi Quý Khách!

Đậu bắp Ăn sống / luộc / xào
Đậu Hà Lan Ăn xào
Đậu que Ăn luộc / xào
Đậu rồng Ăn sống / luộc / trộn / xào
Đậu đũa Ăn luộc / xào