Gà ta

Gà trộn rau tự chọn

Gà xào rau tự chọn

Gà kho xả ớt

Gà kho gừng

Gà rô ti

Cánh gà / đùi gà chiên nước mắm

Gà hấp bầu/ hấp hành / hấp rau tự chọn